Singer: Vigen
Song: Tanha Tooye Iroon (Akh Joon)
Album: Tanha Tooye Iroon (Akh Joon)
Lyricist: Mehrdad Afshin
Songwriter: Vigen
Arranger: Vigen

´╗┐Am                       E Am
Tanha tooye Iroon TanhA tooye Iroon

Am                                 E                                             Am
vAh vAh ke che garme roozAye tabestoon

Am            Dm                                  G                      Am
miri labe daryA ghafel mishi az mA

Am                       E                       Am
to garmAye shemroon Akh joon

Am            E                                                       Am
tanhA tooye Iroon tanhA tooye Iroon

Am                      E                                             Am
rAsti ke michasbe AftAbe zemestoon

Am            Dm                                  G            Am
miri zire korsi aslan nemiporsi

Am                       E                       Am
az barfAye shemroon Akh joon

Am                                  G                                                        F
pAeezesh che gahshange derakhtAsh rang vA range

                                                        Dm            Am
be harjAsh ke miri shahre farange

Am                       G                                                        F
saffA dAre bahAresh kenAre zabzezAresh
                                            
                                             Dm            Am
Adam mikhAd bAshe yAresh kenAresh

            Dm            F                                            Dm            F
Hamoon bAroone pAeeze man hamoon bahAre delangize man

            Am            E            Am
Az in nAzi ke dAri to farAvoon

Dm            F                                             Dm                       F
Abe yakhe tAbestoone man khAke zoghAle zemestoone man

Am            E                       Am
(Azize man toee bekhodA to Iroon) *2